Användningsråd Back on Track

Back on Tracks led- och muskel bandage är alla gjorda av funktionella textilier med värmande egenskaper. Textilen är en synergi mellan gamla kinesiska erfarenheter och modern vetenskaplig textil teknologi. Vid framställning av polyester- eller polypropentråden smälts kemiska partiklar in i trådarna.

Egenskapen hos de kemikaliska partiklarna är att när de blir uppvärmda av kroppsvärmen, reflekteras dessa strålar tillbaka till kroppen. Värmen som på detta sätt blir reflekterat, är en långvågig värmestrålning, som också är känd för långvågig infraröd strålning. Värmestrålning Det är välkänt och dokumenterat, att långvågig infraröd värmestrålning ökar blodcirkulationen. När blodgenomströmningen ökar i vävnaden, kommer man uppleva att muskelspänningarna i kroppen blir mindre.

Viktigt är också den skadeförebyggande effekten, som uppnås när man använder produkterna före och efter tävling och träning. Vänligen läs nedanstående råd om användning och tvätt av våra produkter innan du börjar använda dem.

Man bör öka användandet av Back on Track produkterna gradvis. Börja med att använda produkten i max 4 timmar de första 2-3 dagarna så att kroppen kan vänja sig till den effekten som produkten ger. Hos djur bör man använda ytterligare 2-3 dagar för att trappa upp innan man använder tex ett täcke en hel natt. Grunden till att vi rekommenderar att börja med max4 timmars användning är att några personer kan uppleva smärta, huvudverk eller annat obehag i början. Detta är på grund av den ökade blodgenomströmningen, som faktiskt är en god indikation på den kemiska substansens effekt. Den gamla välbekanta smärtan kan hos några uppstå efter en kort tids användning. Om smärtan blir för stor, så använder man inte produkten mer den dagen och börjar långsamt använda den igen följande dagar tills kroppen vant sig vid effekten.

Efter den inledande perioden bör man öka användningen till minst 8 timmar per dag, gärna längre, dock max 12 timmar. Redan efter få timmar upplevs ofta minskad smärta i spända muskler och inflammerade leder. Långvarigt smärttillstånd kan kräva flera dagar, upp till 10-20 dagar, fören smärtan avtar. Efter de första 2-3 dagarna, är det viktigt att du fortsätter att använda produkten regelbundet i minst 10, helst 20 dagar, innan man kan utvärdera effekten.

Då det keramiska tyget reflekterar fler av kroppens värmestrålar när vi går, blir effekten större när vi är i rörelse. Men Back on Track verkar även när vi är stilla som när vi sover. Fortsätt att använda produkten i enlighet med det mönster som du själv kommit fram till, eller använd det i tre veckor och ha en veckas uppehåll, det sistnämnda för att undvika att kroppen vänjer sig vid effekten. Känsligheten för denna tillvänjning är individuell.

För att uppnå maximal effekt skall det keramiska tyget vara i direkt kontakt med huden (om det behövs kan ett tunt tyg av bomull sättas emellan).

Observera: Försiktighet rekommenderas vid samtidig användning av salva eller liknande (särskilt värmesalva), för att effekten förstärks.

Använd bara produkterna efter våra beskrivningar och rådfråga en läkare om inte symptomen försvinner.

Bör ej användas under graviditet/dräktighet

I förebyggande ändamål kan Back on Track användas vid tex löp, då tar man på tex knäbandagen en timma före man ska ut och tävla och behåller det ca ½-1 timma efter. Det samma gäller om du använder ett ryggbälte och ska gräva havre. Alla våra produkter kan användas i förebyggande syfte för att minska överbelastningsskador.

Back on Track kan användas med regelbundna pauser. V i rekommenderar att använda under 2-3 veckors perioder med en veckas paus. Back on Track produkterna kan maskintvättas i 40 grader med vanligt tvättmedel. Lufttorkas. Observera: Använd ej blekmedel eller sköljmedel, torktumla ej. Strykning av produkten bör göras vid temperatur på maximalt 50 grader.

Det keramiska pulvret smälter på trådarna som är av polyester/polypropen och blir inte urtvättat vid tvätt. Textilierna är framtagna i Kina och består av 100% polypropen (PP) med keramiskt pulver eller 50% polyester med keramiskt pulver och 50% bomul

© Copyright 2015 Hästshop